Sociálny podnik

Registrovaný sociálny podnik


PW Logistics Slovakia s.r.o. sa dňom 7. februára 2020 pretransformovala na Registrovaný Sociálny Podnik (Ďalej len RSP). Je to vlastne pokračovanie štatútu „chránená dielňa“ vzhľadom na zvyšovanie počtu zamestnancov so zníženou zdravotnou schopnosťou.

Všetky práva a povinnosti zadávania zákaziek do chránenej dielne zostávajú nezmenené, čiže naďalej si naši klienti môžu uplatniť náhradné plnenie pri zadaní zákazky do našej spoločnosti ako pri chránenej dielni.

Náš štatút RSP je na činnosť: „Baliace služby“. Štatútom RSP sme sa zároveň zaviazali, že 70 % zisku našej spoločnosti budeme reinvestovať do rozvoja spoločnosti, pracovných podmienok zamestnancov, pracovného prostredia, atď.

Certifikát štatútu sociálneho podniku

Výročná správa 2020

Výročná správa 2021

© 2020 PW Logistics Slovakia s.r.o. All Rights Reserved